ИПА АТЛЕТСКИ КРОС

ИПА АТЛЕТСКИ КРОС

На предлог на Комисијата за спорт на ИПА Регион Скопје а по повод 10 години од формирањето на ИПА Регион Скопје, УО на ИПА Регион Скопје донесе Одлука за организирање на ИПА Атлетски Крос на 10 километри.

Атлетскиот Крос ќе се оддржи во Хиподром на 29.08.2021 година со почеток во 10.00 часот со поддршка на Атлетската Федерација на Македонија.

Ова е прв Атлетски Крос кој воедно ќе биде и кфалификациски т.е. ќе послужи за избор на најдобрите ИПА спортисти за формирање на ИПА Атлетлетски тимови на ИПА Регион Скопје и Националнта секција кои ќе не преставуваат на идните Атлетски трки.

Право на учество имаат сите активни ИПА членови и ИПА пријатели а пријавувањето ќе се врши кај ИПА преставниците или во ИПА Инфо Центарот и Канцелариите на ИПА Скопје.

УО на ИПА Регион Скопје

И.М.