За ИПА Македонија

ИПА Македонија е меѓународно полициско Здружение на вработените во МВР на Р.М. и пензионираните припадници од МВР.

Здружението е основано и регистрирано во Централниот Регистар на Р.М. од месец Септември 2011 година, и е дел од Меѓународната Полициска Асоцијација.

Дознај повеќе