parallax background

За нас

ИПА Оддел Македонија (Section North Macedonia) е член на Меѓународно Полициско Здружение на вработените во Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија, поранешни вработени во Министерството , пензионираните припадници на Министерството и припадници на безбедносните агенции со посебни овластувања.

Здружението е основано и регистрирано во Централниот Регистар  во Септември 2011 година, а за полноправен член на  Меѓународната Полициска Асоцијација ,„ International Police Association“ е примена на 05.09.2014 година на светскиот конгрес на ИПА во Постдам, Германија.

Идејата на Артур Торп, основоположникот на ова меѓународно полициско здружение започнува во далечната 1950 година и оваа година го прослави своето 70 годишно постоење и денес брои над 372.000 редовни членови во 65 земји и 5 континети во светот.

ИПА Оддел Македонија во моментов брои над 6.000 членови во 9 региони од кои најголем регион е Скопје со над 3.000 членови.

Основни цели на Здружението сe организирање и презентирање на семинари и обуки за членовите на Здружението и за граѓаните, организирање и учество на спортски и културни настани, обезбедување на социјална и секој друг вид на помош за членовите на Здружението и нивните семејства и дружење на членовите на Здружението во согласност со принципите на ИПА и работата на Меѓународното Полициско Здружение.

Главна цел на Здружението е охрабрување на професионалната соработка и личното пријателство меѓу своите членови, со меѓусебно почитување и поддршка меѓу членовите и нивните семејства и соработка со други организации и поединци чии активности придонесуваат кон духовниот, културниот, општествениот и професионалниот развој на членовите, во согласност со принципите на ИПА.

Цели на здружението

 • Обединување на членовите на Здружението и развивање на чувството на солидарност, взаемно разбирање и пријателство
 • Поттикнување на личните контакти меѓу членовите на Здружението и поврзување на своите членови со другите членови на Националниоте Оддели-секции;
 • Организирање посети и тури за членовите на Здружението и нивните семејства, дома и во странство;
 • Организирање посети за членовите на Здружението и нивните семејства на други дестинации и изготвување на аранжмани за сместување во туристичките капацитети под покровителство на Националната Секција и Регионите;
 • Олеснување на размената на професионални искуства помеѓу членовите на Здружението и членовите на Националните Оддели-секции од други земји;
 • Подобрување на имиџот на полицијата и подобрување на односите помеѓу полицијата и граѓаните;
 • Изготвување понуда за образовна структура, на меѓународно и домашно ниво, за студентите на цивилната полиција, со цел размена на знаења и искуства и разбирање на улогата и задачите на полицијата во едно демократско општество;
 • Унапредување на меѓународните публикации и помагање на членовите на Здружението за добивање на литература во врска со полицијата (закон, теорија, практика, итн);
 • Развивање и негување на спортскиот дух, поставување кампови за спорт, рекреација и спортски активности, организирање на национални и меѓународни кампови и натпревари;
 • Здружението во Северна Македонија ќе објавува публикации во насока на информирање на членовите и на јавноста за активностите на Здружението;
 • Објавување на активностите од областа на социјалниот, културниот, професионалниот и академскиот живот;
 • Јавно ветување за промена на навиките во однос на користењето и одржувањето на природните ресурси и третманот на отпадните материјали во насока на зачувување на животната околина;
 • Здружението ги извршува своите активности во согласност со Закон.

Историјат на ИПА

1914 Година

Артур Труп е роден на 15 декември 1914 година, во Линколн, Англија, каде го поминал детството и го посетувал  локалното училиште. Неговиот работен век започнал како механичар, но брзо  пројавил интерес за други области. Своето образование го продолжил на колеџот Рускин, Оксфорд и се стекнал со диплома за економија и социјални науки. За тоа време, тој исто така завршил 3-годишно истражување на руската историја а за тоа тој бил награден со стипендија за посета на Москва и Ленинград во 1934 година. Потоа следувало двегодишно проучување на земјоделството на Земјоделскиот колеџ „Авонкрофт“ во Вале на Евешам, Вочестершир.

1936 Година

На 19 јуни 1936 година Артур се придружил на полицијата во Линколншир каде извршувал должности во различни оддели, но бил специјализиран за сообраќај. Набргу по Втората светска војна, Артур се зафатил со огромна задача да основа организација за пријателство на полицајците ширум светот. Тој отсекогаш имал голема верба во луѓето дека треба да зборуваат едни со други наместо да се борат и верувал во позитивните квалитети на пријателството. Во тоа време, сепак, тој се сметал за ексцентричен и доживеал значително спротивставување од неговиот началник на полицијата и Министерството за внатрешни работи.

1948 Година

Во текот на 1948-49 година, Артур Труп остварил контакт со своите полициски пријатели во Велика Британија и во странство. Во 1949 година тој има објавено напис во британскиот полициски преглед под псевдонимот „Ајте“. После неверојатен одговор, Артур бил убеден дека треба да продолжи и ИПА е основана на 1 јануари 1950 година под  Есперанто мотото  „Servo per Amikeco“ (Служба преку пријателство). Артур Труп станал првиот генерален секретар на британскиот оддел. Неговата идеја за здружение со основна цел развој на социјални, културни и професионални врски меѓу нејзините членови, во средина ослободена од дискриминација на ранг, пол, раса, јазик или религија, станала реалност.

1955 Година

Првиот  Светски Когрес е одржан во Септември 1955 година

Со помош на раните пионери, Артур Труп напорно работел за да го охрабри основањето на другите национални секции. Од скромните почетоци, ИПА-пораката брзо се пренесувала и формирањето на нови секции-оддели ширум светот се случувало многубрзо и наскоро формирани се секции во поголемиот дел од Западна Европа. Во 1955 година, на првиот состанок на Меѓународниот извршен комитет во Париз, Артур Труп станал првиот меѓународен генерален секретар, функција што ја извршувал сè додека не се повлекол во 1966 година од лични причини.

Првите секции-оддели надвор од Европа се приклучуват во Март 1961 година

Имено на 16 март 1961 година на вонредниот Светски Конгрес што се одржал во Париз, биле зприклучени секции надвор од Европа  и тоа Канада и Хонг Конг.

На третиот светски конгрес што се одржал во Штутгарт, Германија, во Септември 1961 година, исто така се приклучил и првиот африкански ИПА оддел, при што ИПА Кенија се приклучила на здружението.

1965 Година

Откако Артур Труп го создадал она што стана најголемата светска полициска организација, доаѓа до промена во ставот на државата кон Меѓународното полициско здружение.
Во списокот за почести на Кралицата во 1965 година, Артур Труп бил награден со медал на британската империја за неговата работа во основањето на ИПА,  Тој подоцна добил многу високи награди од разни земји и тоа: Почесен докторат од Канада; Крстот на честа од Претседателот на Република Австрија и по откривањето на статуата на Артур Труп во Унгарија во 1998 година, му бил врачен  „Златен меч на Унгарија“.

1969 Година

Замокот Гимборн, во Германија, е седиште на Меѓународниот образовен и конференциски центар на ИПА, и во светски рамки се смета како предводник на здружението. Тука се одржуваат професионални семинари, конференции и состаноци во идилично планинско опкружување на околу 30 км источно од Келн во германската држава Северна Рајна-Вестфалија.

ИБЗ Гимборн е основан на 25 октомври 1969 година од група предводена од Гинтер Крац, Ханс Јансен и Тео Линдерс. Тие ја искористиле можноста да го изнајмат замокот од Барон фон Фурстенберг. Конзервативната работа започнала во главната зграда и на постојното локално основно училиште. Семинарите првично се одржувале во близина т.е. во  Дархулзен.

Гимборн бил официјално отворен во 1971 година во присуство на министерот за внатрешни работи на Северна Рајна-Вестфалија, г-дин Вили Мејер.

1982 Година

Прва жена член на Извршниот УО на светската ИПА

Во мај 1982 година е избрана  прва жена членка на ИПА во PEB,( поранешното име на Меѓународниот извршен одбор), Филис Нолан од ИПА Секцијата Ирска. Таа била член на УО 12 години, првично како 2-ри, а потоа 1-ви потпретседател. Таа била и  Претседател на ИПА Секција Ирска и во моментов е претседател на Регионот 4 на тој дел и управител на ИПА куќата во Даблин.

1987 Година

Меќународниот административен центар е отворен во Септември 1987 година

Во 1986 година, како резултат на зголеменото членство во Здружението, била утврдена потребата за постојан персонал. Утврдено е дека е се потешко да се префрла администрацијата од оддел во оддел, како што било практиката до тогаш. Таков, постојан административен центар е основан во Велика Британија во 1987 г. во зградата на седиштето на Секција на ИПА во Велика Британија.Тука се сместени и архивите на Здружението, со записи кои се навраќаат на почетокот кога нашиот основач Артур Труп за прв пат започнал да воспоставува контакти.

1995 Година

Артур Труп ја доделил ИПА светската полициска награда во октомври 1995 година

По повлекувањето од полициската служба во 1966 година, желбата на Артур Труп да им помогне на другите продолжила. Тој започнал друга кариера со одделот за социјални услуги во Линколншир, како домашен посетител за слепите лица и повторно добил национално признание за неговата добротворна работа во обезбедувањето Водич куче за слепи лица. Дури и за време на неговата подоцнежна болест, Артур, заедно со неговата сопруга Марџори, продолжиле да го водат клубот „Слемфорд слепи“.

Како член по службена должност на Меѓународниот комитет (Постојан извршен биро), Артур продолжил да присуствува на меѓународни состаноци, каде неговиот совет бил слушан и почитуван. На XI Светскиот конгрес во 1985 година, тој станал првиот примател на златниот медал на Здружението. На 26-та конференција на МОК во Виена, 1995 година, Артур ја добил ИПА светската полициска награда.

И покрај сериозното лошо здравје, Артур се подготви за 50-годишниот светски конгрес на Асоцијацијата, што се одржал во Бурнмут, Велика Британија, во мај 2000 година. Нејзиното кралско височество, принцезата Ана, присуствувала на церемонијата на отворање и му оддалае почит на цитат„… човекот од Линколншир, поради немилосрдното извршување на макотрпната задача за воспоставување на Меѓународната полициска асоцијација под мотото службата преку пријателство ". Нејзиното кралско височество во продолжение истакнала:" ... Артурскиот труд наишол на многу тешкотии, изолација и незаинтересираност и понатаму тешко искачување по скалилата до она што е денес, отколку што можеме да сфатиме " .

На 22-ри јуни 2000 година, Артур и Марџори ја прославиле својата 60-годишнина од свадбата. За жал, по долго боледување, Артур починал во четвртокот на 30 ноември 2000 година.

Arthur was an ordinary British policeman with a dream who achieved his goals by founding the world’s largest police organisation.

АРТУР БИЛ САМО ЕДЕН ОБИЧЕН ПОЛИЦАЕЦ СО СОН ДА ЈА ОСНОВА НАЈГОЛЕМАТА СВЕТСКА ПОЛИЦИСКА ОРГАНИЗАЦИЈА.

2010 Година

60-годишни постоење на ИПА- јуни 2010 година

Како дел од програмата за настани за одбележување на 60-годишнината од ИПА,  Секцијата на Велика Британија организирала Отворен ден во куќата на Артур во Нотингем, а членовите на Извршниот  УО ја отвориле канцеларијата за посетители.

Освен многу посетители од Велика Британија, имало пријатели ИПА од Молдавија, Германија и целиот национален одбор на ИПА Холандија.

Познатиот клуб Крикет Трент Бриџ обезбедил простор за ИПА, вклучувајќи продажба на полициски капи и други сувенири, собирани со години во куќата на Артур, а остварените приходи биле донирани во  добротворната организација СОПС.

Денес 2020 година членството во ИПА е над 372.000. Националните секции-оддели постојат во 65 земји низ целиот свет, а повеќе земји се  во процес на приклучување Сведоци сме на постојан раст на она што стана неспорна голема полициска организација во светот, како во членството, така и во влијанието.

Оваа година се одбележува 70-годишнината од ИПА, а основните идеи на Артур Труп остануваат до ден-денес!

Статут на ИПА