Хотел АКВАЛИНА Охрид-нов ИПА Партнер

Хотел АКВАЛИНА Охрид-нов ИПА Партнер

Склучен договор за соработка со фирмата ГС ГРОУП ДОО ХОТЕЛ “АКВАЛИНА” ОХРИД, со седиште во нас. Св. Стефан, Охрид.
За членовите на ИПА овозможуваат попуст во висина од 20 % на редовните цени за сместување и угостителски услуги
Лице за контакт Илче 075/607-606
Напоменуваме дека за добивање на попустот потребно е да покажете важечка ИПА картичка од тековната година
Попустот се однесува на сите членови на ИПА во светот.
И.М.