Нов ИПА Партнер Хотел МИЗО Охрид

Нов ИПА Партнер Хотел МИЗО Охрид

Склучен договор за соработка со фирмата ДООЕЛ ГРАДСКА ПЛАЖА – Хотел МИЗО – Охрид со седиште на ул Васил Стефановски бр. 1,Охрид

За членовите на ИПА овозможуваат попуст во висина од 20 % на редовните цени за сместување и др
Контакт лице Муса 078 222-272
Напоменуваме дека за добивање на попустот потребно е да покажете важечка ИПА картичка од тековната година.
И.М.