ИПА Скопје се позлати со три злата на „Охрид Трчат“ 06.06.2021 Охрид

ИПА Скопје се позлати со три злата на „Охрид Трчат“ 06.06.2021 Охрид

ИПА Регион Скопје со  15 члена делегација  зеде активно учество на Атлетската трка која се одржа во Охрид на 06.06.2021 година под мотото “Охрид Трчат”
ИПА Регион Скопје учествуваше во екипната трка во  машка и женска конкуренција и на двете трки освои златни медали во екипна конкуренција во машка и женска конкуренција на тим билдинг трката на 5 км.
Исто така на индивидуалната трка на 5 км. нашиот ИПА член Муџахит Мислимовски го освои првото место во поединечна конкуренција.
Особена чест и задоволство ние е што и покрај кратките припреми успеавме повторно да забележиме врвни резултати во трчање.
Следна цел на Комисијата за спорт и на ИПА Регион Скопје е учество на некои од престојните Меѓународни ИПА Натпревари.
Честитки до Комисијата за спорт и Комисијата за логистика на ИПА за нивниот придонес а посебно до сите ИПА членови,учесници на трката кои редовно постигнуваат врвни резултати.
Преку служба до пријателство
И.М.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F6rj-fBPhQP%2F%3Ffbclid%3DIwAR159wajpRuxjtXX6zrgzas4a0ynsb3wHm4L7Z0pkeMdCq-dbvRQPkNW3s8&h=AT2uJRNAkjfdbeKYccbYsRnuPylRrYnKgfS93jEiaU5K4dX4eaOtOfu_7Qa1se_BTMo2EUQeZ-9CzteQrSUY2KQVYRnns0zFhnlL7-o3optGqHVcVx7SbRXe1_G9dqRt6nvs&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1js5frVhICW0d2iBG9cQXjs4Ye0cMXx7zVY-wIJfhjPDLKhbOTpVi3XoRehJZN5qk3Of1kohMsdNlsJISO_-8L37xE0Y_gFamu8d8RUTWc7Y_mC6HSmtvx3SJd3q7B_YeBle-OaneAWuOn9RwE3LRqgoHtCECEnhyChInFA_VuB4994kM4zx1rSA3D1u9WgBqBGQ