Збратимување со IPA Halle

Збратимување со IPA Halle

Во месец Јуни 2015 година 4 члена делегација на ИПА Регион Скопје беше во посета на ИПА Регион Хале/Сале Германија кеде беѓе потпишан и првиот договор за соработка/ збратимување на ИПА Регион СКопје и ИПА Хале/Сале

Договорот беше потпишан од страна на тогашниот Претседателот на ИПА Регион Скопје, Владо Мирчевски и тогашниот Генерален секретар Игно Стојков како и Претседателот на ИПА Регион Halle /Salle Jorg Gebbert.

Servo per Amikeco