Годишно Собрание

Годишно Собрание

П О К А Н А

ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА 

ИПА Регион СКОПЈЕ  и ИПА МАКЕДОНИЈА

     08-11 ЈУНИ 2023 година , ресорт “ БИСТРА “  Маврово – С.Македонија

 

    Почитувани ИПА членови, пријатели и колеги, следејќи ги принципите и целите на Меѓународната полициска асоцијација ИПАСлужба преку пријателство, ИПА регион Скопје и ИПА Македонија како дел од Меѓународната полициска асоцијација – ИПА која е основана на принципите на Универзалната Декларација за Човекови Права усвоена во UN во 1948, со Консултативен (Специјален) статус во Економскиот и Социјален Совет на UN,Консултативен статус во Организацијата на Американските држави и УНЕСКО, со интегрирани 65 земји членки и повеќе од 372.000 активни членови – полицајци  од целиот свет, а во соработка и поддршка на Организацијата за Инвестиција и Развој – OIDE-UN, со задоволство ве известуваме дека  го организираме 12-то Редовно годишно собрание.

         Согласно Статутот на Меѓународното полициско здружение Оддел Македонија – ИПА Македонија Глава VI (член 23,24,25,26,27,28 и 29 )се свикува редовното годишно собрание. Целта на оваа средба е  отчет за сработеното како и носење на планови и одлуки значајни за понатамошното делување на регион Скопје и националната секција ИПА Македонија како и за сите прашања поврзани со спроведувањето на целите и задачите на ИПА организацијата во регион Скопје и Н.С Македонија, продлабочување на меѓусебната професионална соработка разбирање, пријателство и дружење.

ДО     

       Делегатите , ИПА претставниците-координатори на ИПА регион Скопје, членови на комисии и членови на Н.О и У.О на ИПА регион Скопје.

      Членовите на Н.О и У.О на Националната секција на ИПА Македонија.

До членовите на нашите братски региони и секции ,

              =  ИПА регион Битола

              =  ИПА регион Охрид

              =  ИПА регион Прилеп

              =  ИПА регион Струмица

              =  ИПА регион Тиквеш-Повардарие

              =  ИПА регион Тетово

              =  ИПА регион Куманово

              =  ИПА регион Штип

 

 • ИПА Регион Хале Сале – Германија
 • ИПА Регион Темишвар – Романија
 • ИПА Регион Меѓумурје – Хрватска
 • ИПА Регион Бургас – Бугарија
 • ИПА Регион Југ (Херцег Нови, Улцињ)- Црна Гора
 • ИПА Регион Крушевац – Србија
 • ИПА Регион Брчко – Босна и Херцеговина
 • ИПА Регион Центар (Подгорица) – Црна Гора
 • ИПА Регион Таргу Муреш – Романија
 • ИПА Регион Ниш – Србија
 • ИПА Регион Флорина – Грција
 • ИПА Регион Цеље – Словенија
 • ИПА Национална секција Германија
 • ИПА Национална секција Австрија
 • ИПА Национална секција Албанија
 • ИПА Национална секција Кипар
 • ИПА Национална секција Романија
 • OIDE – UN (EUROPA)
 • Македонски полициски синдикат – МПС